Ελατήρια Έλξεως
Πληροφορίες για τα ελατήρια έλξεως
Οι γάντζοι μπορεί να είναι επίπεδοι, στρεπτοί, στρογγυλοί ή τετράγωνοι, ή με όποιο σχεδόν σχήμα μπορεί να θέλετε.
Τα Ελατηρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.
Τεχνικές Δυνατότητες
Σύρμα διάμετροι: 0,1 mm έως 28,00 χιλιοστά (Πλατεία & ορθογώνια τμήματα) 

Υλικά: Χάλυβες ελατηρίων, από ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα χαλκού, κράματα νικελίου, καθώς και μια σειρά από ειδικά υλικά όπως το τιτάνιο, Elgilloy, Hastelloy, Kanthal κ.λπ.
ελατήρια έλξεως
ελατήρια έλξεως
THL 2106644500 FAX 2106643707 EMAIL info@springs.gr
Ελaτήρια Έλξεως