Η δύναμη της αρχικής έντασης 

Ελατήρια έλξης, σε αντίθεση με τα ελατήρια πιέσεως , τραβιούνται αντί ωθείται προκειμένου να πραγματοποιήσει τη μεταφορά ενέργειας. Βάσει αυτού έχουν διαφορετικές μορφές άκρο ώστε να εδραιωθεί και να επιτρέψει την ενεργοποίηση της ενέργειας που αποθηκεύεται. Η μορφή των άκρων είναι ποικίλες και σχεδόν άπειρη στο σχήμα, για να ταιριάζει με το χρήστη και την εφαρμογή. Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός που χρησιμοποιούνται συνήθως σχήματα, η απλούστερη των οποίων παρέχουν μια λύση για την πλειονότητα των εφαρμογών. Η αρχική τάση εισάγεται με τη διαδικασία περιέλιξης και περιγράφεται καλύτερα ως «το ποσό της δύναμης που μπορεί να εφαρμοστεί στο ελατήριο πριν οι σπείρες αρχίζουν να ανοίγουν». Υπάρχουν όρια στην ποσότητα της αρχικής έντασης που μπορεί να περιελίσσεται μέσα στο ελατήριο, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι μία συνάρτηση του υλικού με προδιαγραφές του και η δομική αναλογία των διαμέτρων του.

Για να δείτε πρότυπο γκάμα των εφοδιασμένο ελατήρια έντασης επισκεφθείτε www.elatiro.eu 

Τεχνικές Δυνατότητες
Σύρμα διάμετροι: 0,1 mm έως 28,00 χιλιοστά (Πλατεία & ορθογώνια τμήματα) 

Υλικά: Χάλυβες ελατηρίων, από ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα χαλκού, κράματα νικελίου, καθώς και μια σειρά από ειδικά υλικά όπως το τιτάνιο, Elgilloy, Hastelloy, Kanthal κ.λπ
THL 2106644500 FAX 2106643707 EMAIL info@springs.gr
σχεδιο ελατήριο έλξεως