Ελατήρια Στρέψεως
Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής μιας ευρείας ποικιλίας από ελατήρια στρέψης, με μονή ή διπλή σπείρα.
Τα Eλατηρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.
ελατήρια στρεψεως
ελατήρια στρέψεως
THL 2106644500 FAX 2106643707 EMAIL info@springs.gr
Ελατήρια Στρέψεως